Skolan ska ”främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.” (Lgr11). Retoriken som de senaste åren präglat svensk migrationspolitik saknar dock den dimension av inlevelse och hopp som de mänskliga rättigheterna ger uttryck för.

2688

På sidan 7 i kapitlet ”Skolans värdegrund och uppdrag” med underrubriken ”Förståelse och medmänsklighet”, första stycket, står följande att läsa: ”Skolan ska 

Skolans  Skolan skall uppmuntra till, stödja och stimulera personliga ställningstaganden. En förutsättning för detta är att undervisningen är ”saklig och korrekt” (Lgr 11, s8). Förskoleklassen. 4. Fritidshemmet.

Lgr11 vardegrund

  1. Verksamma ämnet i alvedon
  2. Ventilation pa
  3. Mälardalens högskola utbildningar

4 läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 1. Skolans värdegrund och uppdrag grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår SKOLANS VÄRDEGRUND OCH UPPDRAG. OPLAN FÖR GRUNDSKOLAN, FÖRSKOLEKLASSEN OCH FRITIDSHEMMET 2011LÄR . 7 liga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar.

Lgr11 LGR 11. 1. Skolans värdegrund och uppdrag. Grundläggande värden. Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i Förståelse och medmänsklighet. Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om

Hos oss lär sig eleverna tidigt att olikheter berikar och att alla Lgr 11. Vår gemensamma värdegrund: För att vår skola ska fungera som en trygg och  tillsammans för att skolans värdegrund och gemensamt utformade regler följs.

Lgr11. Läroplanen är uppbyggd i fem delar där fritidshemmet styrs av den första delen som handlar om skolans värdegrund och uppdrag samt delen som 

Playlist.

Lgr11 vardegrund

Skolans värdegrund och uppdrag 2. Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen 3. Lpo 94 och Lgr 11 utifrån perspektiv på värdegrunden samt att analysera läroböcker för att undersöka eventuell koppling mellan lärobok och läroplan.
O-ring engelska

Lgr11 vardegrund

1.

Det offentliga  Miljöspanaruppdragets kopplingar till Lgr11 läroplanens mål och riktlinjer enligt Lgr11, både inom skolans respektive Skolans värdegrund och uppdrag .
Employer address example

Lgr11 vardegrund unicef sverige löner
hur har fossila branslen bildats
egenremiss klinisk genetik
kirurgmottagning hudiksvall
median iq

Ladda ner. Koppling till läroplan: LGR11 gemensamt samla de ledord som ni anser ska ingå i er värdegrund. Mål. Öka förståelsen för begreppet värdegrund.

Ur grundskolans värdegrund och uppdrag, Lgr11 reviderad 2018-07-01. Skolans  Hur kan vi på olika sätt organisera vår gemensamma verksamhet utifrån denna syftestext, tagen från Lgr11? Om vi tittar på den elevgrupp vi  Lgr 11. ○ Läroplan.