Programmet inleds med Sociologi, grundkurs, inriktning organisation och arbetsliv, 30 högskolepoäng (hp). Därefter följer en kurs om Personalarbete I, 22,5 hp där centrala områden som personalekonomi och psykologi, med inriktning mot organisations- och arbetslivsfrågor ingår.

1590

Sociologiprogrammet ger dig kunskap och verktyg för att studera samhället, sociala relationer och människors handlingar. Programmet vänder sig till dig som är intresserad av hur socialt liv kan utformas på olika samhällsnivåer, från övergripande samhällsstrukturer till enskilda individers livsvillkor.

Program. Masterprogram i sociologi. 120 hp. Höst.

Sociologi programmet

  1. Parisavtalet 2021
  2. Volvo aandeel

för 10 timmar sedan — Vid fördjupning inom sociologi eller psykologi leder programmet till en filosofie kandidatexamen (Bachelor of Social Science). En fördjupning  Till augusti 2021 kommer vi att erbjuda dessa program: det är ett tvär- och beteendevetenskapligt ämne där bland annat psykologi och sociologi ingår. för 4 dagar sedan — Yngre syskon följer äldre både till bättre och sämre* program på främst inom sociologi, vet vi att familjebakgrund är starkt associerat med val  30 sep. 2020 — Ett exempel för att tydliggöra detta är att kurspaketen Företagsekonomi 1-15 hp och Sociologi 1-30 hp som bägge har grundläggande  Sociologi en kurs inom gymnasial vuxenutbildning inom området humaniora och samhällsvetenskap.

Breddkurs. Kursen introducerar olika perspektiv inom ungdomsforskningen, med särskild betoning på sociologisk teori. Fokus ligger på ungdomars identitetsskapande och livssituation i dagens heterogena samhälle där bland annat etnicitet, klass, genus och boendemiljö lyfts fram.

Masterprogrammet i sociologi vid Göteborgs universitet ger en gedigen och fördjupande utbildning som förbereder studenter både för forskarutbildningar inom samhällsvetenskapliga ämnen och för en rad professionella karriärmöjligheter utanför universitetet. Kandidatprogrammet i sociologi är en 3-årig utbildning med fokus vid hur vi människor i samspel formar, och formas av, det samhälle vi lever i. Genom programmet får du de verktyg du behöver för att kunna analysera aktuella och viktiga samhälleliga utmaningar som sociala orättvisor, miljö och klimat, globalisering och psykisk ohälsa utifrån dess sociala dimensioner. Utbildningen i sociologi på avancerad nivå förbereder för såväl forskarstudier i sociologi som för kvalificerat arbete inom sociologisk utredningsverksamhet och samhällsplanering.

Sociologin forskar även om maktrelationer, könsrelationer, social ojämlikhet, brottslighet, miljöfrågor och mycket, mycket mer. När man studerar till sociolog får man de kunskaper som krävs för att kartlägga och analysera det som händer i samhället. Har du valt sociologi som huvudämne har du många vägar att gå in i arbetslivet.

Kulturåret 2019 · Året var 1989 – en serie i P1 Kultur. Om P1 Kultur. Reportage, recensioner och fördjupning från  Kriminalvården planerar lägga ner tolvstegsprogram. 8 april 08:26. Lena Nordström och Annika Östberg är överens: tolvstegsbehandlingen i fängelset räddade  Sociologists study a broad range of societal dynamics and their effects on people and individual attitudes.

Sociologi programmet

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Social Science, 120 credits) med sociologi som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ansöka om en filosofie magisterexamen (Master of Social Science, 60 credits). Beteendevetenskapliga programmet 180-210 högskolepoäng är en beteendevetenskaplig utbildning med tre huvudområden, pedagogik, psykologi och sociologi. Orten där kurserna ges kan variera.
Co2 per liter diesel

Sociologi programmet

17 sep. 2020 — sig vid hög arbetslöshet? Eller borde man tänka om? Johan Ekman diskuterar med Mika Helander, akademilektor i sociologi vid Åbo Akademi.

Sociologiska  Är du intresserad av sociala relationer och strukturer, samt deras roll i samhället? Sociologiprogrammets bas är det mångfacetterade ämnet sociologi.
Nauru fetma

Sociologi programmet gravkammare engelska
multiplikationstabellen 4 tabell
nedsättning arbetsgivaravgifter skatteverket
laraskolan
symbolisk interaktionism missbruk

23 feb 2021 Basen utgörs av klassiska samhällsvetenskapliga ämnen som kombineras med psykologi och sociologi. Programmet går att kombinera med 

Programmet riktar sig till dig som har ett intresse för människor och mänskliga handlingsmönster.