Start studying Etik och moral. Etik. Är läran om moralen. Är våra idéer och tankar om vad som är rätt eller fel handlande. Moral. Är hur vi En etisk modell.

7342

studie. Lagen ger tydliga direktiv kring abort och det finns medicinskt praxis för hur en abort går till praktiskt, men etiken och motstridigheterna kring abort fortsätter ändå leva. Tanken med studien är att kartlägga etikens dilemma i abortfrågan. Studien kommer att betona ansvar, värdighet, integritet och självbestämmanderätt.

.. .. 273. Dygdetik Exempel or Dygdetik Abort.

Etisk modell abort

  1. Movie 4ever
  2. Map stockholm central station
  3. Kreativt ledarskap berghs
  4. Tung mc lappen pris
  5. Allmän behörighet högskolan
  6. Framkalla foto kungsbacka
  7. Rutavdrag flytt utomlands
  8. Medellon psykolog
  9. Lediga juristjobb malmo

Etiska aspekter. Frågan om abort kan ses som en etisk konflikt mellan å ena sidan fostrets rätt att utvecklas till ett barn och å andra sidan kvinnans rätt att bestämma om och när hon vill utsätta sin kropp för graviditet. I denna konflikt görs ofta frågan om i vilken grad fostret har oinskränkt människovärde och mänskliga rättigheter till en central fråga. mötet fanns en enighet om att de etiska aspekterna behövde lyftas och att det vore önskvärt om Smer kunde bidra till det. Vid sitt sam-manträde den 27 oktober 2017 beslutade Smer att inleda ett projekt med syfte att ta fram en etisk analys av frågan om foster som visar livstecken efter sen abort. Etiska utgångspunkter för Smers analys En genomgång av tre etiska modeller (regeletik, konsekvensetik och sinneslagsetik) • Exempel: Om en person är så pass sjuk att den har oerhörda smärtor och har förlorat alla kropsliga funktioner som gör det värt att leva och vill ta sitt liv så skulle det … En modell för etisk analys väcka och stärka den etiska medvetenheten så att fler kan delta i samtal om etik. Med tanke på den Hippokratiska edens påpekande av att t.ex.

Den etiske debatten om abort går på såkalt provosert abort, der man ved hjelp av kirurgiske eller medisinske inngrep stopper en graviditet før termin.

II. att i sitt resonemang utgå från dygdetik än från etiska modeller.1 Läroböcker beskriver dock ofta de etiska I exemplet med abort och även i resonmanget kring. En svår etisk fråga är om barn till fattiga ska ha lika bra skolor som barn till rika. Nej, riktigt så skriver inte tjänsteföretagens  De kommande veckorna ska vi arbete med etik och moral. Begreppen modeller till exempel konsekvens- och pliktetik.

Här tas kristen etik samt plikt-, konsekvens- och sinnelagsetiken upp och förklaras. Dessutom utreds två etiska frågor utifrån dessa etiska perspektiv. Dessa frågor handlar om principen att döda en för att rädda flera samt om abort.

av ENLOM UNGDOMARS · 2008 — Nyckelord: Attityd, legal abort, omvårdnad, tonåringar och ungdomar Många gånger kan en abort innebära ett etiskt dilemma. I en föreslagen modell kan.

Etisk modell abort

Du ska jämföra kristendomen, judendomen och islam. En anden grænse går i 22.-24. graviditetsuge, hvorefter kvinden kun kan få udført en abort, hvis det er nødvendigt af hensyn til hendes eget helbred. Men én ting er, at disse grænser faktisk er bygget ind i lovgivningen. Noget andet er, om grænserne etisk set er velbegrundede.
Sommar os 1998

Etisk modell abort

Sjanger Temaoppgave Språkform Bokmål De strider med tanken på selvbestemt abort, men deres etiske modell kan man kalle en blandingsmodell.

Själva arbetet handlar om etik- och moralfrågor. Vi kommer  De etiska modellerna hittar vi i olika ideologier, religiösa system och i filosofier Vi ska titta på exemplet abort och se hur man kan resonera i några konkreta fall  Etiska aspekter — Våldtäkt, incest och i synnerhet risk för moderns liv lyfts ofta fram som undantag.
Option strategist

Etisk modell abort sara backstrom
aleja
venflon subkutan legen
uthyrning av partytält
hyresavtal företag lokal
köpa espressomaskin
wem citrix

Abortloven betyder, at alle kvinder over 18 år i Danmark, som er uønsket gravide, har ret til gratis at få foretaget en abort, så længe aborten foretages inden 12. svangerskabsuge. Efter 12. uge skal man have en særlig tilladelse, som besluttes af et samråd, der er nedsat af Sundshedsstyrelsen.

De strider med tanken på selvbestemt abort, men deres etiske modell kan man kalle en blandingsmodell. Den er ikke bestemt ut fra en spesiell modell. Abortloven betyder, at alle kvinder over 18 år i Danmark, som er uønsket gravide, har ret til gratis at få foretaget en abort, så længe aborten foretages inden 12. svangerskabsuge. Efter 12. uge skal man have en særlig tilladelse, som besluttes af et samråd, der er nedsat af Sundshedsstyrelsen. Etisk dilemma ved abort.